Proč se stát členem klubu

1.PK – Policejní MUSADO klub Praha je určen především pro příslušníky státních ozbrojených složek a  složek IZS. Základ výcviku tvoří techniky sebeobrany MUSADO MCS, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých služebních zaměření. 

V rámci spolupráce instruktorů WORLD MUSADO ASSOCIATION (WMA) a dalších spolupracujících organizací je možné se účastnit (jako člen klubu) mnoha kurzů se specifickým zaměřením. 

KVĚTEN 2023

ČERVEN 2024

Policejní MUSADO klub Praha

Sídlo: Václavská 2073/20, 120 00 Praha 2 – Nové Město