Podmínky pro připuštění ke zk. na technický stupeň MCS

Obsah výcviku Minimum výcviku Doba členství ve W.M.A.
4. kup 90 hodin 6 měsíců
3. kup 90 hodin 1 rok
2. kup 120 hodin 2 rok
1. kup 200 hodin 3 roky / z toho 100 hod. jako

pomocný instruktor

1. dan 200 hodin 4 roky
vyšší mistrovské stupně

(2. – 5. dan)

aktivní instruktor

(sám vede pravidelně výcvik)

1 rok na každý další

technický stupeň


Pomůcky adepta ke zkouškám na technické stupně:

4. Kup: opasek, pouta v pouzdře, pistole v pouzdře
3. Kup: chrániče rukou, opasek, pouta v pouzdře, pistole v pouzdře
2. Kup: chrániče rukou, opasek, pouta v pouzdře, pistole v pouzdře, tyč nebo tonfa, teleskopický obušek v pouzdře
1. Kup: viz. 2. Kup + cvičný nůž / nůž v pouzdře