Vysledky hlasování

Na základě mnoha požadavků k prováděným výcvikům, jsme se rozhodli udělat malý průzkum. Vaše hlasy pomohly především k zaměření se na jednotlivé výcviky a jejich realizaci. Neznamená to však, že by jsme prováděli pouze výcviky vámi požadované. Jako vaši instruktoři máme vizi komplexnosti cvičenců. ps. Pokud však někdo bude potřebovat specifikovat své zaměření pro určitý […]

Ankety…

Na základě mnoha požadavků k prováděným výcvikům, jsme se rozhodli udělat malý průzkum. Vaše hlasy pomohou především k zaměření na jednotlivé výcviky a jejich realizaci. Neznamená to však, že by jsme prováděli pouze výcviky vámi požadované. Jako vaši instruktoři máme komplexnost cvičenců. Možnost individuální přípravy je samozřejmě po dohodě možná.